Bezpieczna szkoła w sieci

Nasz Ośrodek, w ramach działań ewaluacyjnych (w obszarze: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych) , przystąpił do akcji ,,Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Zgłoszone przez nas inicjatywy obejmują:
  • zajęcia profilaktyczne w postaci apeli
  • spotkania edukacyjne w klasach i internacie
  • gazetki ścienne
  • konkursy plastyczne
  • prezentacje multimedialne
  • ankiety.

Do końca marca 2018 r. mamy przesłać sprawozdanie z przeprowadzonych akcji.

Pomocne w realizacji działań są materiały edukacyjne i promocyjne, otrzymane od organizatorów, a także  materiały dostępne w sekcji „Materiały edukacyjne” na stronie www.saferinternet.pl

Share Button

W naszym Ośrodku powstanie nowoczesna multimedialna izba pamięci.

„Izby Pamięci – restart”

– to konkurs dla szkół zainicjowany przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nasza szkoła przystąpiła do konkursu, przedstawiając list motywacyjny zawierający informacje o naszym patronie – Jerzym Rudlickim. Komisja po zapoznaniu się z bogatym życiorysem patrona przyznała naszemu Ośrodkowi pierwsze miejsce i zdecydowała na modernizację i stworzenie interaktywnej izby pamięci.
Do pracy zostaną zaangażowani uczniowie naszej szkoły. Podczas warsztatów i zajęć prowadzonych pod okiem znakomitych architektów wnętrz, uczniowie poznają podstawowe zasady związane z selekcją materiałów historycznych, ekspozycją treści i budowaniem narracji.
W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy za zwrócenie na naszą szkołę szczególnej uwagi. Jesteśmy wdzięczni a zarazem dumni.

Share Button

Walentynkowa rymowanka dla naszego Wiktora niespodzianka.

Nasz uczeń Wiktor otrzymał dziś wyróżnienie od Pracowni ORANGE w Trzydniku Dużym. Wiktor wziął udział w rymowanym konkursie organizowanym przez pracownię i udało mu się otrzymać WYRÓŻNIENIE. Serdeczne gratulacje!

Share Button

Miłość i przyjaźń w naszym życiu. Kształtowanie właściwych postaw.

Kształtowanie właściwych postaw społecznych jest jednym z priorytetów pracy wychowawczej, dlatego też w dniu 12.02.2018 r. w naszym internacie odbył się zajęcia mające na celu przybliżenie znaczenia miłości i przyjaźni w naszym życiu. Wychowankowie poprzez wspólną zabawę, doświadczyli radości płynącej z bycia z drugą osobą, a następnie wraz z wychowawcami i zastanawiali się jakie znaczenie ma przyjaźń i miłość w życiu człowieka. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że wszystkim żyje się łatwiej jeśli się ma przyjaciela, osobę na którą można liczyć. M. Łysak, M.Gołąb.

Share Button

Bezpieczne Ferie

Czas ferii zimowych to fajna zabawa. Kto się bezpiecznie bawi w kłopoty nie wpada! W codziennej pracy wychowawczej w internacie podejmujemy wiele działań o charakterze profilaktycznym. W związku z tym organizujemy wiele zajęć, konkursów, spotkań, których celem jest wyposażenie dzieci w umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania. Głównym celem zajęć przeprowadzonych w internacie było uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego zachowania podczas zabaw zimowych. Podczas zajęć wspólnie zastanawialiśmy się jak należy postępować aby nasze ferie były udane i bezpieczne. Efektem naszej pracy było opracowanie kodeksu postępowania w czasie ferii. Ponadto wychowankowie zostali wyposażeni w odblaski. Życzymy wszystkim dzieciom udanych i bezpiecznych ferii zimowych. M.Łysak

 

Share Button