Bezpieczne Ferie

Czas ferii zimowych to fajna zabawa. Kto się bezpiecznie bawi w kłopoty nie wpada! W codziennej pracy wychowawczej w internacie podejmujemy wiele działań o charakterze profilaktycznym. W związku z tym organizujemy wiele zajęć, konkursów, spotkań, których celem jest wyposażenie dzieci w umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania. Głównym celem zajęć przeprowadzonych w internacie było uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego zachowania podczas zabaw zimowych. Podczas zajęć wspólnie zastanawialiśmy się jak należy postępować aby nasze ferie były udane i bezpieczne. Efektem naszej pracy było opracowanie kodeksu postępowania w czasie ferii. Ponadto wychowankowie zostali wyposażeni w odblaski. Życzymy wszystkim dzieciom udanych i bezpiecznych ferii zimowych. M.Łysak

 

Share Button