Miłość i przyjaźń w naszym życiu. Kształtowanie właściwych postaw.

Kształtowanie właściwych postaw społecznych jest jednym z priorytetów pracy wychowawczej, dlatego też w dniu 12.02.2018 r. w naszym internacie odbył się zajęcia mające na celu przybliżenie znaczenia miłości i przyjaźni w naszym życiu. Wychowankowie poprzez wspólną zabawę, doświadczyli radości płynącej z bycia z drugą osobą, a następnie wraz z wychowawcami i zastanawiali się jakie znaczenie ma przyjaźń i miłość w życiu człowieka. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że wszystkim żyje się łatwiej jeśli się ma przyjaciela, osobę na którą można liczyć. M. Łysak, M.Gołąb.

Share Button