III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej.

W dniu 15 marca 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie odbył się

III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej.

Celem konkursu było:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów kształcących się w zawodzie kucharz,
  • porównanie własnych możliwości i wiedzy w zestawieniu z uczniami województwa lubelskiego
  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego
  • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje T.06

Tegoroczna tematyka dotyczyła zagadnień z zakresu oceny towaroznawczej mleka i przetworów mlecznych oraz ich zastosowania w produkcji gastronomicznej.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Jagoda Kuśmierz, Arkadiusz Adamek, Adrian Kozioł. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 40 zadań zamkniętych. Nasi wychowankowie wykazali się dobrą wiedzą merytoryczną. Za udział w konkursie otrzymali okolicznościowe dyplomy i drobne upominki.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu mgr Katarzyny Banach „Szklanka mleka pełna zdrowia” oraz prezentacji mgr Ewy Piotrowskiej „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”.

Share Button