Ostatnie pożegnanie…

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 6 maja 2018 r.
odeszła od nas w wieku 17 lat

 Julia Matryba

uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Olbięcinie.
Pogrążonej w bólu rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Share Button