Kwalifikacje przedolimpijskie przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019 8.10.2018

1 – 10 października 2018 roku w Bydgoszczy to sprawdzian w 17 dyscyplinach olimpijskich zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, który wyłoni ostateczny skład reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (14 – 21 marca 2019 roku).

Nasi Zawodnicy też uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Share Button