Awans Zawodowy

Awans zawodowy nauczycieli stan na rok szkolny 2016/2017

1 nauczyciel stażysta – rozpoczęcie stażu w 2016 roku, zakończenie stażu 2017 roku.

1 nauczyciel kontraktowy – rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego w 2014 roku, zakończenie stażu w 2017 roku.

6 nauczycieli mianowanych – rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego w 2014 roku, zakończenie stażu w 2017 roku.

2 nauczycieli mianowanych – rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego w 2016 roku, zakończenie stażu 2019 roku.

Share Button