Filia przy DPS Gościeradów

Szkoła filialna przy DPS Gościeradów swoimi działaniami obejmuje uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z dodatkowymi dysfunkcjami: niepełnosprawnością ruchową, epilepsją, schizofrenią, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zajęcia prowadzone są w zespołach edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjno -wychowawczych oraz w formie nauczania indywidualnego.

Celem naszej pracy jest osiągnięcie przez każdego ucznia optymalnego poziomu rozwoju pozwalającego na możliwie największe uniezależnienie się i czerpanie zadowolenia z życia zapewniającego komfort psychiczny i fizyczny dla niego i otoczenia. W związku z tym kształtujemy u uczniów poczucie tożsamości, rozwijamy pozytywną sprawczość, komunikowanie się. Ponadto zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości poprzez pobudzanie zmysłów, integrację zmysłowo-ruchową, wypracowanie somatognozji, gotowości do nauki, przygotowanie do codziennego życia, zdolność uczestniczenia w życiu społecznym na miarę swoich możliwości.

Głównymi metodami pracy są m. in.: elementy metody ośrodków zainteresowań, zabawa, elementy muzykoterapii, elementy metody Ch. Knillów, elementy metody W. Sherborne, arteterapia, terapia logopedyczna, terapia ruchowa, chromoterapia, hydroterapia, haptonomia, metoda czterech pór roku „poranny krąg”, metoda F. Affolter, stymulacja polisensoryczna

Każdy z uczniów znajdzie u nas odpowiednią opiekę, akceptację i wsparcie oraz zindywidualizowane podejście do swoich potrzeb.

Kalejdoskop wydarzeń:

Czwarty maja był w klasie III gimnazjum i w zespole rewalidacyjno-wychowawczym Dniem Zielonego Liścia. Postanowiliśmy, że dołożymy wiośnie trochę tego radosnego koloru od siebie. Każdy miał na sobie coś zielonego z garderoby. Wykonaliśmy prace techniczno-plastyczne z przewagą tego koloru. Każdy starał się jak potrafił najlepiej i wkładał w to dużo wysiłku i serca.


Na spotkanie z wiosną udaliśmy się do naszego parku. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do biegania między drzewami, zrywania dzikich kwiatów, wąchania ich, słuchania śpiewu ptaków, szumu wody i wiatru.


Kiedy jest ciepło na dworze lubimy bawić się na placu zabaw. Piaskownica, karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia a do tego jeszcze ciuchcia i kolorowa chusta nad głowami. Sama radość!

Share Button