Gimnazjum

W naszym Ośrodku funkcjonuje Publiczne Gimnazjum dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gimnazjum zapewnia dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

Edukacja polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych metod, form i zasad nauczania.

Szkoła oferuje uczniom liczne dodatkowe zajęcia:

 • dydaktyczno – wyrównawcze,
 • korekcyjno – kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • socjoterapeutyczne,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • terapię psychologiczną.

Gimnazjum stwarza możliwości rozwoju uzdolnień poprzez udział w zajęciach:

 • wokalnych,
 • sportowych,
 • teatralnych,
 • tańca nowoczesnego,
 • ruchowych, prowadzonych metodą gimnastyki twórczej.

Drogi Rodzicu!

Powierz swoje dziecko doświadczonej i przyjaznej kadrze naszej szkoły.

 

Share Button