Internat

Internat Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oferuje 105 miejsc wychowankom. Madobrze rozwinięte zaplecze gospodarcze, wyposażoną kuchnię i stołówkę. Sypialnie są przestronne i kolorowe. Uroku sypialniom dodaje niepowtarzalny widok na wiekowy park. Całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w Internacie sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zajęcia przebiegają według ramowych planów pracy. W czasie wolnym wychowankowie mają możliwość uczestnictwa i rozwijania zainteresowań w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych tj.

 • świetlicowych,
 • sportowych: gry i zabawy w terenie, hali sportowej, wycieczki-rajdy z aktywnie działające KOŁO TURYSTYCZNE  „RAJDOWCY”;
 • kulinarnych,
 • muzykoterapeutycznych,
 • wokalno – instrumentalnych – ZESPÓŁ WOKALNY,
 • tanecznych: zespół tańca nowoczesnego „SALTA”,
 • teatralnych: TEATR  „MLEKOŁAKI”,
 • komputerowych,
 • gospodarczych.

Wychowankowie rozwijają wiarę w siebie, w swoje siły i możliwości poprzez udział w konkursach:

 • plastycznych;
 • recytatorskich;
 • czytelniczych;
 • matematycznych.
Koło turystyczne „Rajdowcy”

Koło turystyczne ,,Rajdowcy” działa na terenie S.O.Sz.W w Olbięcinie od 2005r. Uczestnikami zajęć są uczniowie mieszkający w internacie.

Celem działalności koła jest rozwijanie wśród uczniów zamiłowania do aktywnego spędzani czasu wolnego, różnorodnych form turystyki, a w szczególności poznania najbliższego regionu.

Różnorodność oddziaływań umożliwia zaspokojenie potrzeb społecznych młodzieży, sprzyja rozwojowi komunikacji oraz ich uspołecznieniu.

Wspólne uczestnictwo w zajęciach rodzi sytuacje motywujące młodzież do wysiłku i pracy.

W ramach działalności koła organizowane są :

 • wycieczki krajoznawcze,
 • rajdy piesze,
 • zajęcia terenowe,
 • dokarmianie ptaków,
 • udział w konkursach,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • spotkania integracyjne,
 • ogniska
Zespół Tańca Nowoczesnego „SALTA”

Zespół „Salta” istnieje przy naszym Ośrodku od  1988 roku. Jego założycielem  i opiekunem jest pani Grażyna Trześniewska.

Grupę tworzą dziewczęta i chłopcy w wieku od 12-u do 21 lat. Zespół liczy od  8-u do 12-u osób. Tancerze prezentują  swoje układy taneczne jako formacja taneczna, duety taneczne oraz soliści.

Gatunki muzyczne jakie wykorzystują w swojej twórczości  to muzyka w stylu latynoamerykańskim, disco, pop, muzyka cygańska, hip-hop, taniec towarzyski   i inne.

Działalność zespołu ma na celu głównie usprawnianie,  korygowanie      i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka, budzenie wiary we własne możliwości, przełamywanie onieśmielenia i wstydu, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka.

„Salta” prezentuje swój dorobek artystyczny podczas wielu imprez o charakterze artystycznym. Są to między innymi:

 • Przegląd Zespołów Artystycznych w Krasnymstawie
 • Prezentacje Zespołów Artystycznych „BUZIAK” W Tomaszowie Lubelskim
 • Prezentacje Zespołów i Grup Artystycznych Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Dzień Dziecka przy DPS w Gościeradowie
 • Dni Rodzicielstwa Zastępczego przy PCPR w Kraśniku Fabrycznym
 • Festyn na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej
 • Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Olbięcinie
 • Piknik Rodzinny w SOSW w Olbięcinie – „Taniec – cały nasz świat”
 • Spotkania z rodzicami w SOSW w Olbięcinie
 • Dni Otwarte Ośrodka

Grupa uświetnia swoimi występami wiele imprez szkolnych i pozaszkolnych. Jej działalność wspomaga finansowo Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Dzięki pracy w Zespole wychowankowie naszego Ośrodka mogą w pełni rozwijać swoje zdolności i zainteresowania muzyczne a także przełamywać własne słabości i zahamowania. Mogą w sposób optymalny integrować się ze środowiskiem ludzi pełnosprawnych.

Zespół wokalny

Zespół wokalny w naszym Ośrodku działa od lat 60-siątych. Osobami prowadzącymi zespoły byli: T. Purowski(założyciel zespołu mandolinistów), Sz. Fiut(założyciel zespołu akordeonistów), Z. Płecha (założycielka chóru szkolnego), W. Bożechowski (założyciel zespołu wokalno-instrumentalnego) oraz aktualnie prowadzący zajęcia wokalne nauczyciel muzyki pan A. Wierzchowiak.

W skład zespołu wchodzą uczniowie którzy rozmiłowani  są w muzyce rozrywkowej.

Młodzi artyści biorą czynny udział we wszystkich apelach i uroczystościach w Ośrodku oraz poza naszą placówką.

Gabinet muzykoterapii

Gabinet muzykoterapii funkcjonuje w naszym Ośrodku od 2007 roku. Zajęcia prowadzi pani Grażyna Trześniewska. Gabinet wyposażony jest w sprzęty i akcesoria niezbędne do prowadzenia zajęć o charakterze muzykoterapeutycznym. Są to między innymi:

 • Sprzęt muzyczny wraz z płytoteką
 • Nawilżacz powietrza z przetwornikiem LED
 • Projektor do relaksacji
 • Lampy relaksacyjne
 • Kominki do aromaterapii wraz z olejkami
 • Lampki światłowodowe
 • Fotografie związane z pięknem natury
 • Sztuczna roślinność, kwiaty motyle, dzwonki feng-shui itp.
 • Wykładzina dywanowa
 • Rozkładane pufy do relaksacji
 • Zestaw instrumentów perkusyjnych Carla Orffa
 • Keyboard
 • Maskotki- pluszaki
 • Masażery do stóp
 • Gumowe piłeczki do masażu

Głównym celem prowadzonych tu zajęć jest wdrożenie dziecka do aktywności muzycznej poprzez dostarczenie mu radości płynącej z obcowania z muzyką, poprawa samopoczucia psychofizycznego, rozładowanie napięć emocjonalnych, odprężenie i wyciszenie dzieci o dużej nadpobudliwości psychoruchowej. Najczęściej wykorzystywane w trakcie zajęć formy to:

 • Ćwiczenia oddechowe
 • Wspólne śpiewanie
 • Choreoterapia
 • Muzykowanie z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów
 • Ruch przy muzyce
 • Słuchanie muzyki
 • Tworzenie muzyki
 • Masaż relaksacyjny
 • Aromaterapia
 • Trening autogenny Shultz`a
 • Trening Jacobsona
 • Wizualizacje
 • Malowanie muzyki, mandale
Teatr „Mlekołaki”

Teatr „Mlekołaki” działający przy Ośrodku w Olbięcinie powstał w 2007 roku. Instruktorkami są panie: Jolanta Koniarz ora  Maria Borowska. Zajęcia teatralne umożliwiają naszym podopiecznym wyrażanie siebie, uruchamiają najbardziej skuteczną metodę – uczenia się poprzez przeżywanie. Nasi podopieczni mają możliwość kulturalnego spędzania wolnego czasu i doświadczanie radości płynącej z zespołowego działania. Bycie aktorem dowartościowuje, sprawia, że dzieci zaczynają wierzyć w siebie.

Share Button