Nasi uczniowie kochają zimową aurę… sport to zdrowie!!!

Share Button

Bezpieczne Ferie

W dniu 11.01.2017r. komisja złożona z członków Samorządu Uczniowskiego Internatu wyróżniła prace plastyczne wykonane na konkurs pt.: „Bezpieczne ferie”.

Laureatami konkursu zostali:

  1. Michał Dzierżanowski
  2. Mateusz Garbacz
  3. Agnieszka Żaba

Również tego dnia Samorząd Internatu chcąc sprawdzić wiedzę wychowanków na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych przeprowadził test wiedzy sprawdzający znajomość zasad bezpiecznego wypoczynku.

Laureatem części  teoretycznej został Zenon Dębczak.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

Samorząd Internatu.

Organizatorkami konkursu były: I.Wierzchowiak i M.Łysak

Share Button

Wieczór Wigilijny w Internacie Ośrodka

Share Button

Apel z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

W dniu 14 grudnia 2016 odbył się apel z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Grupa uczniów pod opieką pań: Lidii Kalinowskiej oraz Elżbiety Szymczyk przedstawiła nam wszystkim montaż słowno-muzyczny. Piękne wiersze, ujmujące kolędy, pastorałki i prószący śnieg za oknami świetlicy szkolnej sprawiły, że atmosfera Świąt Bożego Narodzenia wypełniła nasze serca. Dziękujemy za piękny apel wszystkim uczniom szczególnie zaangażowanym w tę uroczystość.

 

Share Button

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

W dniu 9 grudnia w świetlicy Ośrodka z okazji obchodów roku sienkiewiczowskiego odbył się apel pt. „O dwóch wielkich Polakach: Henryku Sienkiewiczu i Tadeuszu Wierusz-Kowalskim”. Zgromadzeni obejrzeli film o H. Sienkiewiczu przygotowany przez prowadzącego apel oraz prezentację multimedialną opowiadającą o tym co łączyło Henryka Sienkiewicza z Tadeuszem Wierusz-Kowalskim  właścicielem majątku w Olbięcinie. W konkursie wiedzy o Sienkiewiczu i Wierusz-Kowalskim wzięły udział dwuosobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy. Apel zakończony został wręczeniem przez Panią dyrektor szkoły Annę Kot nagrody głównej zwycięskiej klasie reprezentowanej przez Magdalenę Czajkę i Jakuba Papierza i dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu. Apel przygotował  Marek Gołąb.

Share Button