Psycholog

Zadania psychologa szkolnego

1) Diagnoza psychologiczna- rozpoznanie potencjalnych możliwości ucznia, sytuacji wychowawczej stanowi podstawę do prowadzenia wszelkich działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec ucznia, nauczyciela czy rodzica. Proces ten polega na zbieraniu informacji o podopiecznym poprzez rozmowy ( z rodzicami, opiekunami prawnymi, wychowawcami), obserwację oraz dokonując badań psychologicznych.

2) Praca terapeutyczna- prowadzona jest przede wszystkim metoda behawioralno-poznawczą, która polega na wzmacnianiu pożądanego zachowaniu.  Celem terapii jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz wiary w swoje możliwości a także unikaniu zagrożenia, skutecznego odmawiania i szukania pomocy.

3) Mediacja- polega na współudziale w łagodzeniu konfliktów pomiędzy samymi uczniami a także uczniami i ich rodzicami.

4) Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i terapeutami w celu zapewnienia wszechstronnej opieki naszym uczniom.

Godziny pracy

Poniedziałek 9.00-12.30
Wtorek 9.30-13.00
Środa 7.30-11.30
Czwartek 11.30-15.00
Piątek 9.30-12.30
Share Button