Rehabilitant

Terapią objęte są dzieci ze schorzeniami o podłożu:

 • reumatologicznym
 • ortopedycznym
 • genetycznym

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Rehabilitacja opracowania jest w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wywiad z rodzicami oraz obserwację dziecka.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie pełnej bądź maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej, a także do brania czynnego udziału  w życiu społecznym, przy uwzględnieniu możliwości i rodzaju schorzenia ucznia.

Rehabilitacja obejmuje:

 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem i aktywizowanie do ruchu
 • zwiększenie zakresu ruchów
 • ćwiczenia równoważne
 • masaż
 • usprawnianie koordynacji  wzrokowo-ruchowej
 • rehabilitacja wad postawy
 • nauka/doskonalenie chodu
 • normalizacja napięcia mięśniowego
 • zwiększenie/utrzymanie siły mięśniowej

Metody pracy z dziećmi:

 • PNF
 • Neurorozwojowa terapia dzieci
 • PETÖ (System Nauczania Kierowanego)
 • Masaż tkanek głębokich

Share Button