Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie

,,Każdy ma Szansę”

KRS: 0000369735

Nr konta bankowego: 608717 1080 2006 6000 6701 0001

Stowarzyszenie ,,Każdy ma Szansę” powstało pod koniec roku 2010, działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie.

Głównym celem  działalności stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo.

Za każdy przejaw wsparcia z państwa strony będziemy bardzo wdzięczni.


Dzięki Państwu mamy nowe pomoce dydaktyczne. Dziękujemy!

Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia „Każdy ma szansę”, działającemu przy naszym  Ośrodku do klasy I – III Szkoły Podstawowej oraz klasy Zawodowej zostały zakupione projektory.

Korzystanie z kreatywnych narzędzi multimedialnych wspomoże proces nauczania, który stanie się bardziej atrakcyjny dla dzieci.

Posługiwanie się  technologiami informacyjno – komunikacyjnymi ma wpływ na rozwój wyobraźni dziecka, wzbudza ciekawość, a co za tym idzie,  wpływa na wzmocnienie jego chęci do działania w pozyskiwaniu nowych wiadomości.

Dzięki Państwa wsparciu wzbogaciliśmy również naszą bazę dydaktyczną o nowe pomoce edukacyjne, które wykorzystywane są podczas zajęć z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Stowarzyszenie „Każdy ma szansę” serdecznie dziękuje za wszelkie przejawy zainteresowania i życzliwości z Państwa strony.

Mamy nowy plac zabaw!

Dyrekcja, grono pedagogiczne S.O.Sz.W. w Olbięcinie oraz Zarząd Stowarzyszenia „Każdy Ma Szansę” składają serdeczne słowa  podziękowania wszystkim osobom, dzięki wsparciu których,  możliwy był zakup nowych elementów na plac zabaw przy Ośrodku.

Dzięki Państwu nasi podopieczni będą mogli jeszcze radośniej spędzać wolny czas.

Słowa podziękowania kierujemy również pod adresem firmy AVIS, która była realizatorem  projektu.

Share Button