Szkoła Podstawowa

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie serdecznie zaprasza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz autyzmem do Szkoły Podstawowej:

  • klasy I – VI
  • zespoły rewalidacyjno – wychowawcze
  • oraz na zajęcia indywidualne

Podstawą przyjęcia do naszego Ośrodka jest orzeczenie z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej o  potrzebie kształcenia specjalnego.
Przy szkole funkcjonuje: internat z całodobowym wyżywieniem, hala sportowa, sala rehabilitacyjna, siłownia, dwie pracownie komputerowe, centrum multimedialne, biblioteka, sala zabaw dla dzieci, stadion do piłki nożnej, plac zabaw.

Oprócz stałej opieki pedagogicznej nad wychowankami czuwają: pielęgniarka, pedagog, logopeda, psycholog.

Istnieje możliwość bezpłatnego dowozu busem szkolnym (lub zniżka na dojazd) oraz zamieszkania w internacie. Koszt pobytu w internacie jest bezpłatny. Wyżywienie całodzienne wynosi 8zł (I śniadanie,   II śniadanie, obiad, kolacja).

Uczniowie naszej szkoły otrzymują bezpłatnie podręczniki, które wypożyczane są na czas trwania nauki. Tym sposobem  rodzice zaoszczędzają sporą sumę pieniędzy!

Serdecznie zapraszamy do osobistych odwiedzin naszego Ośrodka.

Share Button