Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY zapewnia kontynuację procesu edukacyjnego po ukończeniu gimnazjum uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kształcenie trwa trzy lata a w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem:

 • oligofrenopadagogów,
 • logopedy,
 • fizjoterapeuty,
 • nauczycieli gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • specjalistów kształcenia zawodowego.

Kształcenie obejmuje zajęcia ogólnorozwojowe oraz przysposobienie do pracy w zakresie gospodarstwa domowego, prac ogrodniczych z elementami rękodzieła.
Uczniom uczęszczającym do Szkoły Przysposabiającej do Pracy placówka oferuje:

 • zakwaterowanie w internacie (pobyt w internacie bezpłatny)
 • pomoc w pozyskaniu środków finansowych z opieki społecznej za wyżywienie
 • zajęcia praktyczne na terenie naszej placówki
 • specjalistyczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, medyczną
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia sportowe
Share Button