Bezpieczna szkoła w sieci

Nasz Ośrodek, w ramach działań ewaluacyjnych (w obszarze: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych) , przystąpił do akcji ,,Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Zgłoszone przez nas inicjatywy obejmują:
  • zajęcia profilaktyczne w postaci apeli
  • spotkania edukacyjne w klasach i internacie
  • gazetki ścienne
  • konkursy plastyczne
  • prezentacje multimedialne
  • ankiety.

Do końca marca 2018 r. mamy przesłać sprawozdanie z przeprowadzonych akcji.

Pomocne w realizacji działań są materiały edukacyjne i promocyjne, otrzymane od organizatorów, a także  materiały dostępne w sekcji „Materiały edukacyjne” na stronie www.saferinternet.pl

Share Button

Miłość i przyjaźń w naszym życiu. Kształtowanie właściwych postaw.

Kształtowanie właściwych postaw społecznych jest jednym z priorytetów pracy wychowawczej, dlatego też w dniu 12.02.2018 r. w naszym internacie odbył się zajęcia mające na celu przybliżenie znaczenia miłości i przyjaźni w naszym życiu. Wychowankowie poprzez wspólną zabawę, doświadczyli radości płynącej z bycia z drugą osobą, a następnie wraz z wychowawcami i zastanawiali się jakie znaczenie ma przyjaźń i miłość w życiu człowieka. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że wszystkim żyje się łatwiej jeśli się ma przyjaciela, osobę na którą można liczyć. M. Łysak, M.Gołąb.

Share Button

Bezpieczne Ferie

Czas ferii zimowych to fajna zabawa. Kto się bezpiecznie bawi w kłopoty nie wpada! W codziennej pracy wychowawczej w internacie podejmujemy wiele działań o charakterze profilaktycznym. W związku z tym organizujemy wiele zajęć, konkursów, spotkań, których celem jest wyposażenie dzieci w umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania. Głównym celem zajęć przeprowadzonych w internacie było uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego zachowania podczas zabaw zimowych. Podczas zajęć wspólnie zastanawialiśmy się jak należy postępować aby nasze ferie były udane i bezpieczne. Efektem naszej pracy było opracowanie kodeksu postępowania w czasie ferii. Ponadto wychowankowie zostali wyposażeni w odblaski. Życzymy wszystkim dzieciom udanych i bezpiecznych ferii zimowych. M.Łysak

 

Share Button

Zabawa Choinkowa w Zauczu.

W dniu 25.01.2018 r. grupa naszych wychowanków uczestniczyła w zabawie choinkowa w zaprzyjaźnionym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zauczu. Składamy serdeczne słowa podziękowania Dyrekcji, nauczycielom oraz wychowankom za zaproszenie oraz udaną zabawę.

Share Button

Zabawa choinkowa

Share Button