Jesteśmy Dumni

CERTYFIKAT ,,DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA”

dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która wzięła udział

 w Ogólnopolskim konkursie ,,Projekt z klasą”

 

Temat projektu: ,,Pasje kulinarne drogą do wymarzonej pracy”

Cele projektu:

 • rozwijanie pasji kulinarnych
 • poznanie przez uczestników nowych smaków
 • przedstawienie technik przygotowywania potraw i wyrobów cukierniczych
 • promowanie tradycyjnych polskich wyrobów
 • wyrabianie nawyku artystycznego
 • wyrabianie nawyku higieny i estetyki pracy
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego
 • uświadomienie uczestnikom konkursu, że eksperymentowanie w kuchni może byćświetnym sposobem na ciekawe spędzenie czasu z przyjaciółmi/rodziną i dobrą zabawą
 • uświadomienie roli pracownika i pracodawcy podczas podejmowania pierwszej pracy
 • uświadomienia roli nowoczesnych technik wspierania uczniów w procesie uczenia się
 • integracja społeczności szkolnej
 • kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły – promowanie ZSZ w środowisku lokalnym  (współpraca szkoły ze społecznością lokalną)
 • kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów

Etapy projektu:

 1. Konkurs : ,,Pierogowy zawrót głowy”
 2. Warsztaty Piernikowe szaleństwo,
 3. Pokaz – Tradycyjne potrawy wigilijne
 4. Konkurs -,,Praliny – czekoladowa rozkosz”
 5. Prezentacja  Stół Wielkanocny
 6. Konkurs ,,Świadomy pracownik” – zagadnienia z kodeksu pracy
 7. Zajęcia warsztatowe – Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona wspierająca procesy uczenia się.

       Korzyści dla ucznia

Organizacja cyklu konkursów:

– wpłynie pozytywnie na uczniów powodując pobudzenie wyobraźni, zmysłu artystycznego, zwiększenie własnej wartości i wiary w swoje możliwości

– pozwoli na własną inwencję twórczą podczas dekoracji pierników czy wykonywania i zdobienia przekąsek wielkanocnych.

 • Nasze działania pozwolą młodzieży rozpoznać swoje umiejętności cenione dziś na rynku pracy oraz dadzą wskazówki, jak je doskonalić w codziennym życiu.
 • W trakcie założonych działań młodzież będzie kształcić także cały szereg miękkich kompetencji takich jak: współpraca w grupie,  umiejętność prezentacji wykonanych dań, komunikacji oraz dyskusji.
 • Istotnym elementem jest wyrobienie nawyku samodzielnej i prawidłowej organizacji  pracy, estetycznego wyglądu i logicznego myślenia.

Korzyści dla szkoły

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • wspieranie postaw przedsiębiorczych uczniów,
 • propagowanie idei pracy metodą projektu w ZSZ
 • doskonalenie umiejętności zawodowych  i wizerunku uczniów
 • zadawalające wyniki egzaminów zawodowych
 • motywacja do udziału w podobnych przedsięwzięciach

Korzyści dla środowiska lokalnego

 • wiedza o działaniach szkoły, sukcesach i osiągnięciach uczniów,
 • przygotowanie absolwentów do twórczej pracy,
 • przejmowania inicjatywy tworzenia nowych miejsc pracy;
 • wykształcenie w uczniach poczucia własnej wartości i pewności siebie, co w przyszłości daje większe szanse na zatrudnienie

Elementy unikatowe

–  Innowacyjny sposób na wykorzystanie  zdobytej wiedzy w praktyce  – organizacja konkursów, pokazów, warsztatów (indywidualizacja pracy uczniów w zależności od ich możliwości )

–  Organizacja warsztatów pobudzających do twórczego myślenia Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona

–  Prezentacja multimedialna ukazująca zdolności kulinarne uczniów oraz fotorelacja – jako sposoby relacjonowania przebiegu projektu

–  Efektywny sposób przygotowywania uczniów do egzaminów zawodowych  i  wejścia na rynek pracy

–  Uświadamianie uczniom praw i obowiązków pracownika i pracodawcy

–  Ukazywanie i rozpowszechnianie pozytywnych informacji na temat różnorodnych działań prowadzonych w szkole

–  Współpraca ze środowiskiem lokalnym – udział zaproszonych gości w prezentacji  umiejętności uczniów.

 

Koordynator projektu: Anna Zdolska

Share Button

Próbny egzamin zawodowy

Share Button

Szkolne Igrzyska Zimowe

6.02.2016 r. w naszej szkole odbyły się zimowe zawody sportowe w ramach rywalizacji klas o „Puchar Dyrektora”. Młodzież startowała w konkurencjach: łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo biegowe, saneczkarstwo oraz bieg na rakietach śnieżnych. Obiekty sportowe, na których odbywały się zawody zostały przygotowane i zbudowane wspólną pracą uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego. Najwięcej trudu włożono w budowę lodowiska. Wszystkim uczniom, którzy włożyli swoja cegiełkę w przygotowanie zawodów serdecznie dziękujemy, a przede wszystkim Damianowi Wójcickiemu, Mateuszowi Garbaczowi, Pawłowi Banaszkowi.

Podsumowanie zawodów odbyło się przy ognisku z pieczoną kiełbaską przygotowanym przez naszych „szkolnych kucharzy” pod opieką Pani Grażyny Szczesiak.

Share Button

Znaczenie przyjaźni i miłości w życiu każdego człowieka.

Szóstego lutego w grupach IV oraz V odbyły się zajęcia wychowawcze na temat znaczenia przyjaźni i miłości w życiu każdego człowieka. Podczas zajęć uczniowie odczytali życiorys świętego Walentego, poznali historię tradycji walentynkowych na świecie i wykonali kartki z życzeniami z tejże okazji. Zajęcia prowadzone były przez panie: Iwonę Wierzchowiak i Monikę Łysak.

Share Button