Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są formą spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z dysfunkcją intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia (grupy od 2 do 4 osób). Po dokonaniu diagnozy funkcjonalnej dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w który umieszczamy plan terapii (opracowany w porozumieniu ze specjalistami pracującymi z dziećmi).

Nadrzędnym celem zajęć jest wszechstronne usprawnianie dziecka z dysfunkcją intelektualną w stopniu głębokim na poziomie dostosowanym do możliwości psychofizycznych dziecka.
W pracy korzystamy z różnorodnych metod m.in. programy Knilla, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, techniki relaksacyjne, metoda F. Affolter, stymulacja według pór roku (Poranny krąg), bajkoterapia, muzykoterapia, metody oparte o kontakt z ciałem, Sala Doświadczania Świata, wprowadzamy nowe urządzenie do komunikacji Communicator Tobii (eyetracking).
Dodatkowo z dziećmi i młodzieżą pracuje:
  • Rehabilitant;
  • Hipoterapeuta;
  • Logopeda;
  • Psycholog;
  •  Pedagog.

Wychowankowie są bezpłatnie dowożeni do szkoły.

Share Button